Monthly Archives: Listopad 2015

Narodowe Zgromadzenie Ocalenia Publicznego przejmuje władzę w Kukrii!

Imam Hadi Hoža, który w październikowych wyborach zdobył największą ilość głosów, ogłosił w zeszłym tygodniu powstanie Narodowego Zgromadzenia Ocalenia Publicznego, które dokonało de facto minionej nocy zamachu stanu. Przewrót ma związek z gwałtownym spadkiem aktywności po wyborach parlamentarnych, w wyniku której nie doszło nawet do pierwszego posiedzenia Zgromadzenia Ludowego.

hozha

W oświadczeniu skierowanym do Kukryjczyków czytamy:

„W imię Boga Miłosiernego i Litościwego!

W dniu 9 listopada wydałem oświadczenie w którym ogłosiłem zawiązanie Narodowego Zgromadzenia Ocalenia Publicznego. Chciałem aby władze Republiki Kukrii przywróciły się do działania i kontynuowały dzieło Wolnej Kukrii. Niestety tak się nie stało. Nasz kraj popadł w regres podobny do czasów kolonializmu. Jako patriota i muzułmanin nie mogę patrzeć jak Kukria umiera. Dlatego z całą świadomością ogłaszam:

1. Z uwagi na nieefektywność tracą ważność: Ustawa Konstytucyjna Republiki Kukrii z dn. 21.09.2015 r., Ustawa o ordynacji wyborczej, Rozporządzenie Przewodniczącego KRN ws. zarządzenia wyborów, Rozporządzenie Przewodniczącego KRN ws. uprawnionych do głosowania.

2. Wybory do Zgromadzenia Ludowego Republiki Kukrii są nieważne z uwagi na pkt 1.

3. Z uwagi na nieefektywność i brak aktywności członków, Kukryjska Rada Narodowa ulega rozwiązaniu. Ilekroć w obowiązującym prawie jest mowa o KRN, jej funkcje przejmuje NZOP.

4. Powierza się dowództwo nad Ochotniczą Gwardią Narodową Hadiemu Hožy.

5. Zmienia się nazwę państwa z Republiki Kukrii na Kukrię. Symbolami Kukrii jest flaga składająca się z czarnego białego i zielonego pasa wraz z czerwonym trójkątem z białym półksiężycym. Herbem Kukrii jest srebrny orzeł Saladyna z flagą na tarczy i nazwą państwa.

6. Wspólnoty Kukrii ulegają likwidacji na rzecz większego dobra jakim jest jedność Kukrii.

7. Wprowadza się język urzędowy polski na obszarze całego kraju i powierza się stworzyć język ogólnokukryjski ponad wspólnotami zapisywany alfabetem arabskim.

8. Nakazuje się przestrzeganie praw wydawanych przez NZOP.

9. NZOP gwarantować będzie podstawowe prawa człowieka i obywatela określone w Deklaracji Niepodległości.

10. Obywatele Kukrii mają prawo wstępowania do NZOP.

Niechaj Bóg ocali Kukrię i jej Lud przed zagładą.”

Reklamy