Monthly Archives: Październik 2015

Miażdżące zwycięstwo Partii Wiary w wyborach do Zgromadzenia Ludowego

Narodowa Komisja Wyborcza podała dziś wieczorem oficjalne wyniki wyborów do Zgromadzenia Ludowego Republiki Kukrii. Pierwsza kadencja kukryjskiego parlamentu należeć będzie do kandydatów Partii Wiary, których partia zdobyła łącznie 72% mandatów. Pozostałe 28% mandatów zdobył kandydat Socjalistycznej Partii Kukrii. 

Kandydat PW Hadi Hoža zdobył największą ilość głosów - 42% mandatów.

Kandydat PW Hadi Hoža zdobył największą ilość głosów i otrzymał 42% mandatów.

W nowym Zgromadzeniu Ludowym, które zastąpi tymczasowo funkcjonującą Kukryjską Radę Narodową, pełną i samodzielną władzę obejmą deputowaniu Partii Wiary. Oznacza to, że prezydentem Republiki Kukrii zostanie najprawdopodobniej lider Partii Wiary Nasrallah Singh. W trakcie kampanii wyborczej Partia Wiary postulowała m.in. obowiązkową służbę wojskową, stworzenie strony internetowej Kukrii, wzmocnienie polityki zagranicznej, reformę administracyjną oraz ustanowienie Islamu religią narodową. Partia Wiary wystartowała do wyborów z hasłami „Silne i moralne państwo. Porządek i sprawiedliwość”, „Wybierz silną Kukrię!” oraz „Silna Kukria – wolna od nacisków”.

Wielkim przegranym w wyborach jest Socjalistyczna Partia Kukrii, która tuż przed wyborami musiała się zmierzyć z problemami kadrowymi. Z powodu braku aktywności dwoje członków partii utraciło członkostwo. Do Zgromadzenia Ludowego z ramienia PSC kandydował tylko lider partii Mehmet Saraj, który zdobył wyłącznie 2 głosy, które przełożyły się na 28% mandatów w parlamencie. PSC startowało z hasłem „Razem zbudujemy nowoczesne państwo” i postulowało utworzenie systemu szkolnictwa, uniwersytetu, spółki kolejowej, a także proponowało rozmaite projekty infrastrukturalne, m.in. budowę portu lotniczego.

Lider SPC Mehmet Saraj

Lider PSC Mehmet Saraj

Reklamy

Kamankesz: Zatrzymano podejrzanych o planowanie zamachu

W stolicy Kukrii zatrzymano grupę osób podejrzanych o przygotowywanie ataku terrorystycznego – poinformowała Milicja Ludowa w Kamankeszu. Do zatrzymania doszło w bloku mieszkalnym w dzielnicy Kodër na wschodzie miasta. Z budynku ewakuowano ponad 50 osób. W mieszkaniu, w którym zatrzymano podejrzanych, znaleziono duże ilości azotanu amonowego: nawozu, który po wymieszaniu z innymi substancjami tworzy silny materiał wybuchowy.

Kamankesz

Kamankesz

Do zatrzymania doszło w efekcie śledztwa prowadzonego przez kukryjskie służby bezpieczeństwa. Milicja nie ujawniła, czy zatrzymani należą do konkretnej organizacji. Wiadomo, że legitymowali się kukryjskimi paszportami i przechowywali w mieszkaniu materiały do produkcji bomby oraz mapy Kamankeszu. Trwa również sprawdzanie pozostałych mieszkańców bloku. Milicja nie ujawnia żadnych dodatkowych szczegółów dotyczących śledztwa, podając jedynie, że nie wyklucza żadnych możliwości.

Zdaniem ekspertów obawy przed wzrostem aktywności grup terrorystycznych w Kukrii nasiliły się w związku z ewakuacją ludności trizondalskiej z Guguril oraz zbliżającymi się pierwszymi wyborami do Zgromadzenia Ludowego Republiki Kukrii.

Z ostatniej chwili: Oświadczenie Dowódcy Ochotniczej Gwardii Narodowej

Kukryjska Agencja Prasowa podaje do publicznej wiadomości oświadczenie Dowódcy Ochotniczej Gwardii Narodowej Nasrallaha Singha w sprawie przemówienia prezydenta Trizondalu Ciarana van Scharfschuetze na temat sytuacji na wyspie Damakpur.

nasrallah_oswiadczenie

Oświadczenie Dowódcy OGN ws. kłamliwych doniesień z Trizondalu

W związku z kłamliwymi informacjami zawartymi w oświadczenia Prezydenta Trizondalu Ciarana van Scharfschuetze, czuję się zmuszony im zaprzeczyć i sprostować, wskazując stan faktyczny.

W związku z pełną kontrolą – tak prawną, jak i faktyczną – sprawowaną przez OGN i Republikę Kukrii nad wyspą Damakpur (określaną przez Trizondal jako „Kukryla Mniejsza”), nie może być mowy o przeprowadzeniu jakiejkolwiek „ewakuacji”. W związku z wprowadzeniem stanu wojennego na Wyspach Kukrylskich mieszkańców wysp obowiązują ograniczenia przemieszczania się, ale tylko w określonym zakresie. Część mieszkańców pochodzenia Trizondalskiego zdecydowała się opuścić terytorium Republiki – administracja Kukrii nie utrudniała im tego. Emigracja nie miała jednak charakteru masowego i nie była realizowana w sposób zorganizowanej ewakuacji sugerowanej przez Prezydenta Trizondalu.

Kłamstwa opisują również rzekomy wywóz zdemontowanych elementów infrastruktury znajdującej się na Wyspie. Kradzieży uległy niektóre elementy infrastruktury energetycznej, drogowej i innych, na szczęście w dużej części elementy te zostały zatrzymane podczas załadunku w porcie Guguril. Obecnie trwają przygotowania do ich przywrócenia na ich właściwe miejsce. Warto zauważyć, że próba kradzieży obejmowała także te elementy infrastruktury, które znajdowała się na wyspie przed jej dzierżawą.

Działania i oszczerstwa że strony władz Trizondalu służą tylko zaognieniu stosunków między naszymi Krajami i Narodami.

Podpisano:
Nasrallah Singh, Dowódca OGN

„Kolonializm już nigdy nie wróci do Kukrii”. Ali Nišar z wizytą w Guguril

Przewodniczący Kukryjskiej Rady Narodowej Ali Nišar złożył niezapowiedzianą wizytę w odzyskanym z rąk trizondalskich mieście Guguril na wyspie Damakpur. W trakcie wizyty przewodniczący KRN zwołał krótką konferencję prasową poświęconą aktualnej sytuacji na wyspie.

nishar_wizyta

Wizyta odbyła się w związku z zerwaniem rozmów pokojowych przez Trizondal i dobrowolnym opuszczeniem wyspy przez trizondalskich osadników. Ali Nišar rozmawiał z lokalną społecznością, która była wdzięczna kukryjskim władzom za znacjonalizowanie infrastruktury na wyspie. Przewodniczący odniósł się także do wczorajszego wystąpienia prezydenta Trizondalu, w którym oświadczył, że wraz z ewakuacją Trizondalczyków rozmontowano część instalacji na Damakpurze.

– Nic takiego nie miało miejsa – zapewnił Nišar. – Większość trizondalskich firm nie była zainteresowana działalnością na wyspie nie będącej trizondalską dzierżawą i na polecenie rządu trizondalskiego ewakuowała swój majątek niezwiązany z ziemią. Zaznaczę, że ewakuacja nie miała charakteru masowego i zorganizowanego. Doszło do kilku przypadków rabunku, na szczęście udaremnionego. Kolonializm już nigdy nie wróci do Kukrii.

Przewodniczący został także zapytany przez Kukryjską Agencję Prasową o rzekomych uchodźców kukryjskich. – Panie redaktorze, to wyłącznie propaganda ustępującego prezydenta Trizondalu i zapewniam pana, że nie ma pokrycia w rzeczywistości. Rozmawiałem z przedstawicielami lokalnej społeczności i wiem, że mieszkający na wyspie Harabowie i Serapelowie cieszą się z pełnego włączenia wyspy w granice Kukrii. Do Trizondalu wrócili wyłącznie trizondalscy osadnicy.

Wypowiedzi przewodniczącego KRN jasno wskazują, że fiasko rozmów pokojowych w sprawie wyspy Damakpur doprowadziło do ochłodzenia stosunków na linii Kamankesz-Trizopolis.

Z nieoficjalnych informacji wiadomo, że Trizondal jest zainteresowany pozyskaniem nowego terenu do dzierżawy w innej części Mikroświata.

Ochotnicza Gwardia Narodowa wkroczyła na wyspę Damakpur

Dzisiaj w godzinach porannych dowódca Ochotniczej Gwardii Narodowej Nasrallah Singh poinformował o wkroczeniu kukryjskich wojsk na wyspę Damakpur, znaną także jako Kukryla Mniejsza. Przypomnijmy, że wyspa była dzierżawiona przez Trizondal na mocy surmeńsko-trizondalskich porozumień, a jej dalszy status miały uregulować negocjacje z Republiką Kukrii.

Żołnierze 3 Brygady Piechoty Ochotniczej

Żołnierze 3 Brygady Piechoty Ochotniczej

Kukryjska Agencja Prasowa podaje do publicznej wiadomości treść oficjalnego komunikatu wygłoszonego przez Nasrallaha Singha, w którym wyjaśnione są motywy interwencji:

„Przyjaciele,

Informuję, że na podstawie Uchwały KRN z dn. 26 września br., w dniu dzisiejszym o godzinie 8:15, oddziały 1 Brygady Górskiej oraz 3 Brygady Piechoty Ochotniczej Gwardii Narodowej wkroczyły na wyspę Damakpur, aby wykonać postanowienie wprowadzenia stanu wojennego na tym terytorium. Wyspa Damkpur, pozostając terytorium Kukrii nie była obsadzona do tej pory przez żołnierzy kukryjskich w związku z prowadzonymi negocjacjami dotyczącymi formalności przekazania administracji Republice Kukrii.

Bezpośrednią przyczyną wkroczenia na wyspę były zapowiedzi ze strony trizondalskich czynników oficjalnych co do dążenia do demontażu bądź zniszczenia infrastruktury publicznej znajdującej się na wyspie. Operacja została zrealizowana za wiedzą i zgodą Przewodniczącego KRN.

Wkroczenie miało miejsce z trzech kierunków – desantem morskim od północnego zachodu (z pobliskiej wyspy Prahand) i południa (z wyspy Impur) oraz od strony kontynentu – za pośrednictwem mostu. Most został wcześniej zajęty przez oddział szturmowy i zabezpieczony przez saperów – którzy usunęli materiały wybuchowe pozostawione na nim przez Trizondalczyków.

Około godziny 10:00 oddziały wkroczyły do Guguril, największego miasta na wyspie.  Nie odnotowano oporu zorganizowanych sił trizondalskich, które najprawdopodobniej opuściły wyspę. Zatrzymano jednakże kilkudziesięciu obywateli trizondalskich nie będących stałymi mieszkańcami kolonii, którzy podczas identyfikacji okazali się być personelem wojskowym w cywilu. Odkryto także duży magazyn materiałów wybuchowych – prawdopodobnie zgromadzonych w celu wysadzenia budynków użyteczności publicznej, zapowiadanych przez władze Trizondalu.

Trwa przeszukiwanie budynków publicznych na wyspie przy udziale saperów. W przynajmniej jednym przypadku potwierdzono detonację ładunku – wysadzona została rozdzielnia energetyczna na południowo-wschodnim krańcu wyspy. Obyło się bez ofiar, jednak rejon ten pozbawiony jest energii elektrycznej.
W celu uniknięcia zdalnej detonacji ładunków tymczasowo wyłączona została łączność telefoniczna na całej wyspie, zagłuszana jest też łączność satelitarna i sygnały radiowe.

Jak dotąd operacja odbywa się bez żadnych strat ludzkich, po żadnej ze stron, choć wiadomo o kilku przypadkach wymiany ognia przez żołnierzy kukryjskich z niezidentyfikowanymi napastnikami.  Ludność pochodzenia trizondalskiego nie jest zagrożona, poddana została jedynie szczególnemu nadzorowi. Bez specjalnych przepustek trizondalczycy nie mogą oddalać się od miejsca zamieszkania, skonfiskowana została także posiadana przez nich broń osobista. Gwarantowana jest ich nietykalność osobista i bezpieczeństwo, jak i bezpieczeństwo ich osobistego majątku.

Jako głównodowodzący Ochotniczej Gwardii Narodowej wzywam wszystkich trizondalskich mieszkańców Damakpur do podporządkowania się decyzjom władz kukryjskich i nie stawianie oporu.  Jednocześnie apeluję do władz Trizondalu o powstrzymanie się od działań agresywnych, w szczególności od prób zajęcia wyspy Damakpur i o powrót ścieżki dyplomatycznej w miejsce ekonomicznego szantażu  potencjalnym rabunkiem – który na szczęście stał się obecnie fizycznie niemożliwy. 

Bóg jest wielki!

Głównodowodzący OGN
Nasrallah Singh”

Położenie Damakpuru na mapie Kukrii (kliknij, aby powiększyć)

Położenie Damakpuru na mapie Kukrii (kliknij, aby powiększyć)